Ползване на неплатен отпуск през 3-та година след майчинство

През 3-тата година можеш да ползваш неплатен отпуск от 6-месеца за отглеждане на дете до 8-годишна възраст ( чл. 167а ал.1 ) и редовен платен отпуск.

Условия и права за ползване на неплатения отпуск за отглеждане на дете до 8 год възраст:

 • Всеки един от родителите  има право на  6 месеца неплатен отпуск, ако двамата  работят по трудово правоотношение, детето не е настанено в детско заведение, имате сключен брак и сте едно домакинство. (чл.167а ал.1)
 • Неплатения отпуск от 6 месеца не можа да се ползва по едно и също време от двамата родители
 • Неплатения отпуск от 6 месеца трябва да се използва до навършване на детето на 8 години, след което се губи.

Ако сте родител (осиновител), който сам се грижи за отглеждане на детето имате право на 12 месеца неплатен отпуск когато:

 •  не се намира в брак с другия родител и не живее в едно домакинство с него;
 • другият родител е лишен от родителски права с влязло в сила решение на съда;
 • другият родител е починал.

Неплатеният отпуск:

 • Се зачита за трудов стаж.
 • Може да се ползва наведнъж или на части. Когато се ползва на части, продължителността му не може да бъде по-малка от 5 работни дни.
 • Изисква разрешение от работодателя и уведомление за ползване най-малко 10 работни дни предварително.
 • По време на този отпуск се дължат само здравни осигуровки, които са за сметка на работодателя. В случай, че по време на неплатения отпуск се разболеете отпускът може да се прекъсне и използва болничния.

55 Responses

 1. вероника
  Здравейте, Искам да попитам мога ли да ползвам неплатеният опуск полагащ се на бащата на детето,ако нямаме сключен граждански брак но сме едно домакиство и живеем заедно?
 2. Деница
  Здравейте, детето е на 3 години и аз съм ползвала част от отпуска по чл. 167. В момента детето посещава ясла и престой кандидатстване за детска градина. В този интервал от няколко месеца мога ли да си използвам остатъка от отпуската по чл. 167?
 3. Няма пречка да си ползваш отпуската.
 4. Здравейте, по време на въпросният неплатен отпуск детето може ли да посещава ясла или под настанено в детско заведение се има предвид точно ясла и детска градина? Благодаря!
 5. Все пак това е отпуск дори и неплатен да отглеждане на дете, така че не би трябвало да посещава детска ясла.

Leave a comment