Ползване на неплатен отпуск през 3-та година майчинство

След отпуска до 2-годишна възраст има неплатен отпуск по чл.167 от  КТ или така наречения неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст, който може да се ползва както следва:
- чл.167а/1/ Всеки един от родителите  има право на  6 месеца неплатен отпуск, ако двамата  работят по трудово правоотношение, детето не е настанено в детско заведение, имат сключен брак и са едно домакинство. Неплатения отпуск от 6 месеца не можа да се ползва по едно и също време от двамата родители и имате право да го използвате до навършване на детето на 8 години, след което се губи.
- чл.167а/4/ 12 месеца неплатен отпуск се полага на родител (осиновител), който сам се грижи за отглеждане на детето в случаите, когато:
1. не се намира в брак с другия родител и не живее в едно домакинство с него;
2. другият родител е лишен от родителски права с влязло в сила решение на съда;
3. другият родител е починал.

Какво още трябва да знаете?
- Този неплатен отпуск се зачита за трудов стаж.
- Отпускът може да се ползва наведнъж или на части. Когато се ползва на части, продължителността му не може да бъде по-малка от 5 работни дни.
- Лицето, което иска да ползва неплатения отпуск, трябва да уведоми за това работодателя си най-малко 10 работни дни предварително.
- По време на този отпуск се дължат само здравни осигуровки, които са за сметка на работодателя. В случай, че по време на неплатения отпуск се разболеете можете да ползвате болничен.

55 Responses

  1. вероника
    Здравейте, Искам да попитам мога ли да ползвам неплатеният опуск полагащ се на бащата на детето,ако нямаме сключен граждански брак но сме едно домакиство и живеем заедно?
  2. Деница
    Здравейте, детето е на 3 години и аз съм ползвала част от отпуска по чл. 167. В момента детето посещава ясла и престой кандидатстване за детска градина. В този интервал от няколко месеца мога ли да си използвам остатъка от отпуската по чл. 167?
  3. Няма пречка да си ползваш отпуската.
  4. Здравейте, по време на въпросният неплатен отпуск детето може ли да посещава ясла или под настанено в детско заведение се има предвид точно ясла и детска градина? Благодаря!
  5. Все пак това е отпуск дори и неплатен да отглеждане на дете, така че не би трябвало да посещава детска ясла.

Leave a comment