Какви документи се подават за майчинство

Необходими документи за майчинство 45 дни ПРЕДИ раждане

  • бременната трябва да има лекар, който да следи бременността и да е определен термина за раждане.
  • когато останат 45 дни да термина, лекарят издава болничен лист.
  • ако жената няма декларирана банкова сметка в НОИ заедно с болничния лист подава и декларация № 1, в която декларира банковата си сметка.
  • подава се справка от банката за номера на банковата сметка.

Важно: Формулярите на декларациите се намират на сайта на НОИ в рубриката " за потребителя" и подрубрика "формуляри". Тъй като те непрекъснато се менят трябва във всеки отделен случай да се проверява за актуален формуляр.

Необходими документи за майчинство 45 дни СЛЕД раждане

  • за 45 дни след раждане се подава болничен лист с декларация № 1, попълнена цялата и без да се декларира банкова сметка, ако тя вече е декларирана;

Необходими документи за майчинство от 135 до 410 дни

  • за отпуск от 135 до 410 дни се подава формуляр № 2 с молба за отпуска до работодателя и заповед от него за отпуска до 410 дни;
  • за отпуска за отглеждане на малко дете до 2 години се подава формуляр № 7, молба за отпуска и заповед за отпуска.

Ако детето е осиновено се подават други видове формуляри. За това е нужна консултация в НОИ.

No Comments Yet.

Leave a comment