Връщане на работа след майчинство – ползване на платен отпуск, права при съкращение

След като детето ми навърши година и половина, вече започнах да се замислям дали да не се върна на работа. Оказа се че не съм напълно запозната с това какво бих могла да направя, ако се случи да ме съкратят или как и кога трябва да ползвам платения отпуск натрупам по време на майчинството.  Направих своето проучване и смятам ще бъде полезно за всички майки на които им предстои връщане на работа.

Ползване на платен отпуск преди/след навършване на детето на 2 години
Молбата за платен отпуск се подава в писмен вид две седмици преди изтичане на майчинството.  Тоест не сте длъжни да се връщате на работа, за да може да ползвате платения отпуск.
Кодекс на труда Чл.167 (7) Лицето, което иска да ползва отпуск по ал. 1, трябва да уведоми за това работодателя си най-малко 10 работни дни предварително.
Имайте предвид обаче, че съвсем законово работодателят има право да ви откаже да ползвате тази отпуска и да се отложи във времето.
Парите които ще получавате са на база заплатата на която са ви осигурявали преди да излезете в майчинство. Ако използвате тази отпуска преди навършване на детето на 2 години ще получавате + още 120лв към отпуската /тоест 50% от минималната работна заплата 240 лв., която получавате през втората година от майчинството/. Ако ползвате тази отпуска след навършване на детето на 2г тази сума от 120лв не ви се полага. Имате право на 50% от майчинството във втората година, само ако детето ви НЕ посещава детско заведение.
Ако се върнете на работа преди изтичането на 2те години майчинство трябва да попълните приложение 4 - заявление декларация за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете.

Втората година майчинство ви изтича има вероятност да ви съкратят като се върнете на работа, какво трябва да знаете?

Ако 2-та година от майчинството ви изтича, вече сте имали среща с работодателя и той ви е уведомил, че има вероятност да ви съкратят след като се върнете на работа трябва да сте запозната с вашите права в тази ситуация.  Ако работите на безсрочен трудов договор и сте майка с дете до 3 годишна възраст вие се ползвате от закрила при уволнение (чл. 333, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда). Тази закрила се прилага  в случаите когато уволнението е поради закриване на част от предприятието или съкращаване на щата, при намаляване на обема на работата, при липса на качества и при промяна на изискванията за изпълнение на длъжността и дисциплинарно уволнение.  (чл. 328, ал. 1, точки 2, 3,5,11 и последното основание е по чл. 330, ал. 2, т. 6). Закрилата визирана в чл.333 ал.1 т.1 от КТ се изразява в забраната за прекратяване на трудовото правоотношение със служителка – майка на 3 годишно дете, ако за прекратяването не е получено предварително разрешение на Инспекцията по труда за всеки отделен случай.

Във всички останали случаи, прекратяването на трудовото правоотношение се извършва от работодателя без да е необходимо предварителното разрешение на Инспекцията по труда.
Кои са тези случаи?
1. Закриване на предприятието, при което работодателя прекратява трудовото правоотношение без предизвестие (чл.328 ал.1 т.1 КТ).
2. Ако работодателя има предварително разрешение на инспекцията по труда.

Ако ви съкратят какво следва?
И в двата случая работодателя ви дължи обезщетение:

 • Според чл. 222, ал. 1 от КТ при уволнение поради съкращаване в щата, намаляване обема на работа, в размер на брутното ви трудово възнаграждение за времето, през което сте останал без работа, но за не повече от един месец. Ако в този срок Вие постъпите на работа с по-ниско трудово възнаграждение, имате право на разликата за същия срок.

В този случаи работодателят е длъжен да Ви връчи писмено предизвестие, преди да издаде акт за прекратяване на трудовия договор, ако работодателят не го спази, Ви дължи и обезщетение за срока на неспазеното предизвестие.
източник и още по темата освобождаване след майчинство

 • При прекратяване на трудовия договор трябва да ви изплатят натрупаната отпуска за периода по време на майчинството 2 години. (чл. 224 от КТ). Ако не ви изплатят отпуската можете да пуснете жалба в Инспекцията по труда.
 • При възникване на трудовоправни спорове е добре да се обрънете към адвокат и да отстоявате интересите си. Или най-малкото да потърсите безплатна онлайн консултация от адвокати, които предлагат такива.

За съжаление много майки поради незнание или някаква друга причина се съгласяват да напуснат по взаимно съгласие (чл.325, т.1 КТ). Трябва да знаете, че дори тогава имате право на обезщетение което получавате след като се регистрирате в Бюрото по труда, което е в размер на 120лв в продължение на 4 месеца. В Бюрото по труда трябва да се регистрирате в срок от 7 дни след напускане/освобождаване от работа, за да не си загубите правото на обезщетение.
Бюра по труда в страната към Агенцията по заетостта
Бюра по труда в София област

96 Responses

 1. Здравей Станка, имаш право на половината майчинство, ако детето не е навършило две годинки както е в твоя случай. Подаваш заявление- декларация 4 и представяш акта за раждане на детето + копие. Приложение 4 може да се разпечати от сайта на НОИ. Работодателя единствено внася това заявление в НОИ.
 2. Здравей Венета, след като има финансово затруднение е лочигно майката да започне работа и да се възползва от националната програма "В помощ на майчинството". Оказва се дори, че и бабите могат да отглеждат внучетата си чрез тази програма, ако са регистрирани в Бюрото по труда. Повече информация от статията на <a href="http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1082519" rel="nofollow">вестник труд</a>
 3. Nina
  Здравейте, детето ми навършва 2 години в началото на септември. Искам да се върна на работа, но шефката ми каза че не ме иска. А преди време ми каза, че може да ме върне но на по-ниска длъжност и заплата. Имали възможност да не ме върне на работа, въпреки че аз искам да си работя.
 4. Ели
  Здравейте! Благодаря за помощта, която ни оказвате! Аз се намирам в следната ситуация: малкият ми син навършва 2 годинки след седмица и днес реших да подам молба за ползване на полагащата ми се отпуска. При подаване на молбата ми бе съобщено, че трябва да бъда освободена след изтичане на майчинството, или след ползване на платеният отпуск. Предизвестие не ми беше връчено и не ми беше обяснена причината за освобождаването ми, може би защото работодателят ми този месец е в отпуск?! Трябва ли да изчакам предизвестието, за да потърся помощ от Инспекцията по труда?
 5. АзиИеди
  Здравейте,въпроса ми е следният: Изтече ми 2 -та година от майчинството,в момента ми плащат платеният отпуск за 2 те години,който изтича на 30.08.2012г.работодателят не иска да ме освободи поради преместването на предприятието в друг град.,а иска да ме освободи по взаимно съгласие.Написах им- Уведомително писмо до работодателя, в което посочих, че тъй като той е нарушил сключения между нас договор, че желая същия да бъде прекратен по негова вина, тъй като смяната на мястото на работата е нарушение на уговорката между мен и него и съответно на трудовият договор. В писмото уведомих, че копие от Уведомителното писмо ще изпратя и до Главна инспекция по труда, за да потърся от тях съдействие и защита на моите трудови права. След това получих покана за работа в другия град. Какъв отговор мога да им напиша,понеже детето ми е на 2,2год? Има ли някакъв закон за закрила на детето до 3 год. възраст? Искат от мен да напиша молба за напускане по взаимно съгласие,ако не я напиша какво ще последва?
 6. Здравей АзиИеди, в твоя случай работодателя ти е предложил работно място в друг град, поради преместване на предприятието. Ако откажеш, той има право да те съкрати, независимо че майките с деца до 3 години са под закрила. Причината е, че ти е предложил алтернативно място. Все пак ако подпишеш по взаимно съгласие имаш право да се регистрираш в Бюрото по труда в 7 дневен срок и да взимаш обезщетение в размер на 140лв в продължение на 4 месеца.
 7. Здравей Ели, разбира се че трябва да изчакаш да видиш черно на бяло предизвестието и причините за освобождаване, след това можеш да направиш безплатна консултация с Инспекцията по труда. В твой интерес е да ти изплатят обезщетение, но много зависи по кой член те освобождават.
 8. Здравей Нина, шефката ти може да те освободи но трябва да те съкрати с разрешение от Инспекцията по труда и да ти изплати неизползваната платена отпуска, ако имаш такава. След което можеш да се регистрираш в Бюрото по труда и според трудовия стаж и доход да получаваш обезщетение, което може да бъде и 9 месеца. За съжаление повечето работодотели в България поставят в неизгодни условия жените връщащи се на работа след майчинство, за да ги накарат да се откажат сами и да подпишат по взаимно съгласие. Преди да приемеш трябва да провериш какви права имаш според твоя конкретен случай.
 9. mimi
  На какава база се изчислява обезщетението , ако ме съкратят след втората година от майчинството.Имама впредвид на база 240 лв. от предходната година или последното трудово възнаграждение преди майчинство.
 10. Петранка
  Здравейте искам да попитам преди навършването на детето на две години по закон за колко дни трябва да се върна на работа за да получавам заплатата която ми е била давана преди това.Има ли право работодателят да ми откаже и какви документи трябва да представя.
 11. Пламена
  Здравейте!След 2 седмици синът ми навършва 2г.Мисля да полэвам платеният годишен отпуск,който ми се полага.Въпроса ми е: Tрябва ли да се върна няколко дни на работа и тогава да иэляэа в платен годишен отпуск или мога да го полэвам веднага? И ще има ли раэлика в эаплащането и в двата случая? Благодаря эа отговора предварително!
 12. Петя
  Привет и от мен.Детето ми е на 1г и 9 м,и от 10 септември тръгва на ясла.Майчинството ми е до ноември.Ако от септември тръгна на работа ще взимам ли по 120 лева до края на майчинството ми и ако остана вкъщи ще получавам ли някакви пари.Искам и да попитам ако си пусна платената отпуска за двете години мога ли след това да напусна без предизвестие един месец
 13. Ани
  Здравейте, интересува ме дали работодателя има право да ме накара да взема неплатен отпуск, след като се върна на работа при навършване на 1г. на детето ми.
 14. Здравей Петя, след като детето тръгва на ясла нямаш право на тези 120лв., тоест имаш право на 50% от майчинството във втората година, само ако детето ти НЕ посещава детско заведение. Ако си останеш в къщи и не се върнеш на работа, получаваш минималната работна заплата, която се полага през втората година. Разбира се, че можеш да напуснеш след ползваната платена отпуска.
 15. Здравей Петранка, заплатата трябва да ти бъде такава, каквато е била и преди да излезеш в майчинство. Актуализиране се прави, ако тя е под минималния праг за съответната професия/длъжност по Националния Класификатр на професиите към момента на твоето връщане. При такива обстоятелства всеки работодател прави индексиране, защото е задължен.
 16. Здравей Пламена, мисля че можеш да ползваш платения отпус веднага, като тя ще бъде изплатена на база трудовото възнаграждения от последния изработен месец преди да излезеш в майчинство. Тъй като не съм сигурна обаче, ти препоръчвам да се обадиш в Инспекцията по труда и да попиташ. Консултацията е безплатна.
 17. Здравей Ани, не може да те накара да ползваш неплатен отпуск, ако имаш натрупан платен. И при двата случая, ще трябва да пуснеш молба за отпуск, а каква да бъде тя е твое решение. Така, че не се поддаавай на манипулации.
 18. Ели
  Здравейте! Преди месец ви писах за желанието на работодателят ми да ме освободи от длъжност, след като се върна от майчинство и ползвам полагащия ми се отпуск. Днес ме уведомиха, че искат да ме освободят по чл. 325, ал.4.Аз не съм съгласна с това и мисля да настоявам за освобождаване по чл. 330, ал. 2.Моля, за съвет, те са влиятелна фирма в района и не ми се иска да се занимавам с инспекцията по труда!
 19. Вероятно отговорът ми пристига късно, но смятам че всеки трябва да си отстоява правата. Независимо, че фирмата е влиятелна става дума за вас и финансовото ви бъдеще. Консултирайте се с адвокат как да процедирате.
 20. boika
  Майчинството ми изтече и се върнах на работа, при което работодателя ми каза да пусна молба за неплатен отпуск 6 месеца. Искам да попитам имам ли право на платен отпуск.
 21. Здравей Бойка, след майчинство имаш право да си ползваш първо платената отпуска. Говори с твоя работодател. Винаги можеш да се обърнеш и към инспекцията по труда, за да защитиш правата си.
 22. Христина
  Според тази статия майка, която се върне на работа преди детето да е навършило 2г. има право да получава 50% от паричното обезщетение за отглеждане на малко дете (120лв.), дори ако детето е настанено в детска ясла, но не е на пълна държавна издръжка, т.е. плаща си таксата в детското заведение. http://www.nssi.bg/benefits/benefits/100-nerabotosposobnost/937-maichinstvo
 23. Ваня Станимирова
  Здравей Даниела, Моля те за помощ.На 23.11.2012 ми изтича майчинството а фирмата в която работя приключи дейност август тази год.На 13.11.2012 си пуснах молба за пл.год.отпуск,а днес счетоводителката ми каза,че още не я е занесла в НОИ(не трябва ли да я занесе)?И че трябва да си напиша молба за съкращение от службата и тя съответно да бъде нотариално заверена и да я занесетя в инспек.по труда ,защото в този случай съм била под закрила на закона до 3г.на детето.А защо нот.заверена.Според мен не се връзва.Протакат го и след 26.11 щяла да го занесе.А малката от 26 трябва да е на ясла и става сложно
 24. За първи път чувам че трябва да е нотариално заверена. Обадете се в инспекцията по труда, аз не съм компетентна.
 25. Мелиха Билялова
  Здравейте! Имам няколко въпроса, надявам се да можете да ми отговорите. Работя в една фирма, в момента ползвам отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2 годишна възраст, който изтича на 28.02.20013г. Имам 2 деца и последователно от 2009г. съм ползвала полагащите ми се по закон отпуски първо за едното дете и после за второто дете, като първият отпуск за отглеждане на дете до 2 години е прекъснат с болнични 45 дена преди раждането на второто ми дете. От 2009г. до сега не съм била на работа, след като се върна на работа на 01.03.2013г имам ли право да ползвам платен годишен отпуск веднага и ще ми бъде ли разрешен ползването на такъв. Притеснявам се затова, защото длъжността ми от 2012г. е съкратена и трудовият ми договор ще бъде прекратен в първия работен ден, в който се върна на работа. Мога ли да ползвам неплатен отпуск за отглеждане на дете до навършване на 3 години при тази ситуация и може ли работодателят да откаже ползването на този вид отпуск? Благодаря.
 26. Илона Цветанова
  Здравейте!!!Искам да попитам някой по компетентен от мен,защото и аз не съм много на ти с тези закони!Вече всеки си прави каквото иска!!!Детенцето ми юни месец става на 2 годинки,с моя работодател сме се разбрали че ще си ползвам полагаемия отпуск.После ще ми се наложи да излизам в неплатен отпуск или болничен докато детнцето ми тръгне на ясла септември месец(това допълнително,защото няма кой да ми го гледа)До тук добре!Но въпроса е друг след отпуската трябва да се върна на работа,той има ли право да ме махне,заради детето ми,защото разбира се че ще има случай в които детето ми ще боледува аз ще трябва да излизам в болничен!И ако има такава възможност как трябва да реагирам,за да не бъда прецакана!!!Ще съм много благодарна ако получа отговор!
 27. Desislava
  Здравейте имам нужда от консултация.наложи се да ползвам неплатен отпуск за гледане на дете до 10г болно от Варицела понеже имам прекъснати здравни права и нямам право на болничен ,но по време на 7д карантина се заразих и аз от Варицела информирах работодателя за състоянието си и получих отговор ти се оправи като се върнеш ще говорим ,получих усложнения и ги уведомих че след карантиния срок ще се наложи да остана още няколко дена всичко бе наред .След 3 дена ми звани ОТЗ на хотела и ми казва .че ме освобождават понеже дълго отсъствам.Пуснали са ми молбата за неплатен до 6 .06 а карантината ми изтича на 7 имат ли право да ме освободят при условие че нямам вина че детето ми и аз сме били под карантина и са уведомени за всичко това.
 28. Здравей Десислава, най-добре се обърни към инспекцията по труда за съвет. По принцип устното уведомяване на работодателя не е достатъчно и достоверно при възникване на спорове след това. Трябвало е да следиш до коя дата е бил неплатеният ти отпуск и да заявиш писмено за неговото удължаване или да си извадиш болничен. За съжаление в повечето случаи работодателя не се интересува от правата на служителите си, нито от проблемите им.
 29. Magdalena
  Здравейте, искам да се посъветвам. Моето майчинство свърши преди 2 дни, като имам да използвам стари отпуски от 2011, 2012 и 2013 в размер на 58 работни дни. Искат да изразходвам отпуската наведнъж, а аз искам на два пъти или поне отпуската за 2013 да я оставя за 2014. Имам ли право и дали няма да изгори тази отпуска? С кого да се посъветвам?
 30. Здравей Магдалена, платеният отпуск натрупан по време на бремеността може да се ползва наведнъж или на части, по график, утвърден от работодателя през календарната година, за която се отнася, по искане на работника или служителя, с разрешение на работодателя (чл. 173, ал. 1-3 КТ). В твоя случай трябва да договориш това с работодателя и той да няма против да използваш отпуската си на части. Можеш да прехвърлиш до 10 дни от отпуската за 2013 в следващата година. (чл. 173, ал. 2 КТ)
 31. Ива
  Здравейте и аз имам въпрос след 2рата година на детето ми + отпуската която ми се полага трябва да се върна на работа ,но понеже съм била на смени ,а сега няма да имам възможност исках да ме обърнат на редовна смяна,но ми казаха ,че няма къде да ме сложат редовна,ако искам да се върна на работа трябва да съм на смени и понеже няма как да стане ми казаха,че ще трябва да си пусна молба за напускане какво следва след това мога ли да отида на борсата и за колко време и какво ще ми бъде изплащането или имам право на някъкво обещетение Благодаря ви предварително
 32. Здравей Ива, това което искат от теб е доста подвеждащо, защото ако си пуснеш молба за напускане може и да не те назнат отново на работа. При напускане по взаимно съгласие можеш да се регистрираш на борсата задължително в 7 дневен срок. Полага ти се обезщетение в размер на 140лв за 4 месеца.
 33. Здравей Илона, няма право да те освободи, майките с деца до 3 годишна възраст са под закрила на закона. За да те освободи от работа му трябва разрешение от инспекцията по труда. За всички въпроси, които не са ти ясни можеш на направиш безплатна консултация по телефон или на място с Инспекцията по труда.
 34. Хриси
  Аз също имам въпрос, на 28 Юни излизам в 45 дневен отпуск преди термина. След като детето навърши 2 години и искам да използвам платения си годишен отпуск, кой е последния месец от който се взима заплата на която са ме осигурявали преди да изляза в майчинство- Май или Юни?
 35. Здравей Хриси, В твоя случай последния месец, който се взима предвид е юни. Това е последният ти месец с трудово възнаграждение преди излизане в майчинство, в който имаш минимум 10 отработени дни, съгласно изискването на чл.177 от Кодекса на труда.
 36. Гери
  Здравейте моето питане е следното. След изтичането на майчинството за какъв период от време трябва да се назнача към някоя фирма за да мога да ползвам обезщетението от 4 месеца?
 37. Здравей Гери, по закон имаш право на парично обезщетение за безработица, ако си внасяла дължими осигурителни вноски във фонд „Безработица” най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването.
 38. Ани
  Привет! Детето ми скоро навършва 2 години. Ще ползувам натрупалия се платен годишен отпуск. Ако през този период, в който ползвам платения отпуск, сменя работата си /със законното предизвестие/и отпуската още не е изтекла, ще загубя ли остатъка от дните, които не съм ползвала или ще ми бъдат изплатени като обезщетение? Предварително Ви благодаря.
 39. Би трябвало да ти изплатят остатъка от платения отпуск.
 40. Мая
  Здравейте! На 28ми октомври тази година детето ми ще навърши 2 години. В момента го гледа баба му, а аз се върнах на работа, като освен заплата, получавам и половин майчинство. Тъй като имам проблеми с работодателя си, може би ще ме съкратят. Има ли работодателят ми право да ме съкрати, и евентуално мога ли да се запиша в Бюрото по труда и да получавам обезщетение от там, и паралелно да си получавам и майчинството? Благодаря предварително!
 41. Здравей Мая, работодателят може да те съкрати с разрешение от Инспекцията по труда, тъй като майките с деца до 3 годишна възраст са под закрила на закона. В зависимост от члена, по който те освобождават и трудов стаж се начислява размера на паричното обезщетението както и периода, за който ще го получаваш. Не съм сигурна дали можеш да продължиш да получаваш половината си майчинство ако си безработна. За всякакви детайлни въпроси можеш да се обърнеш към Инспекцията по труда. Консултациите са безплатни 02 988 5172
 42. Елена
  Здравейте, Детето ми е на годена и два месеца от един месец ходи на ясла, аз бях на трудов договор и получавах майчинство първата година, както и един месец от втората година, за съжаление напуснах по взаимно съгласие фирмата, в която работех и ми казаха, че в такъв случай губя правото на 50% от майчинството за втората година. Към момента и преди това бях редовна студентка, на това основание мога ли да получавам 50% от майчинството и какво точно се прави?
 43. Здравей Елена, ако детето посещава детска ясла нямаш право на тези 50% от майчинството. При напускане на работа взаимно съгласие имаш право на 140лв от бюрото по труда в продължение на 4 месеца. Въпросът е че трябва да се регистрираш до 7 дни след прекратяване на трудовия договор. Така, че ако не е късно се възползвай.
 44. kalina
  здравейте, предстои ми да се върна на работа слем майчинство. Колко дни трябва да работя за да ми се преизчисли заплатата и да мога да си ползвам натрупания отпуск?
 45. Натрупаният платен отпуск можеш да ползваш веднага след прекратяване на майчинството. Заплатата се актуализира при 10 изработени дни за месеца след връщане от майчинство. Така, че можеш да отработиш първо 10 дни и след това да си вземеш платената отпуска на база актуализираната заплата.
 46. стефка
  Здравейте, въпросът ми е , по време на платения отпуск след майчинство аз ли си покривам осигуровките или работодателя, като взимам минимална работна заплата. Благодаря предварително.

Leave a comment