Ваксинация и нежелани реакции

Чести нежелани реакции при ваксинация, които могат да възникнат при бебета и малки деца до петгодишна възраст. (материалът е превод от листовка на английски. По долу ще намерите информация за нежеланите реакции от конкретни ваксини, както и периода в който могат да се появят тези реакции )

 • След ваксинация, бебето може да плаче за известно време.
 • Реакции на мястото на инжектирането включват подуване, болка, зачервяване или появата на малка твърда бучка. (наблюдава се при 10% от ваксинираните). Реакцията обикновено трае от два до три дни и не е необходимо специално третиране.
 • системи реакции - главоболие, отпадналост, липса на апетит, чувство на дискомфорт. При живите ваксини (морбили-паротит-рубеола, орална полиомиелитна ваксина) системните реакции произтичат от т.нар. ваксинална вирусна инфекция.
 • Някой бебета и деца вдигат температура над 37,5 ° C.
  Ако бебето има висока температура:
  - уверете се, че бебето не е навлечено с много дрехи
  - давайте повече течности
  - дайте на дете(бебето) парацетамол за понижаване на температурата, раздразнителността и общия дискомфорт (включително болката на мястото на инжекция) след ваксинация.

При температура 39-40 ° C  която не можете да свалите трябва да потърсите лекар.  По принцип високата температура показва, че тялото реагира на ваксината, въпреки че липсата на температура не означава, че тялото не реагира. Реакцията на всеки организъм е индивидуална.

Нежелани реакции след ваксина за (морбили, паротит и рубеола)
Тази ваксина е съставена от три различни ваксини (морбили, паротит и рубеола) и всяка една от тях може да предизвика реакции по различно време след поставянето.

 • От 6-тия до 10-ия ден, морбили ваксината започва да работи и може предизвика висока Т, морбили обрив, и загуба на апетит.
 • От 2 до 3 седмици след инжектирането, ваксината против заушка може да предизвика грипоподобни симптоми при някои деца (повишена температура и подуване на лимфните възли).
 • Ваксината против Рубеола може да предизвика обрив и евентуално леко повишаване на температурата 12 - 14 дни след инжектирането, но обрив макар и рядко може да се появи до шест седмици по-късно.

НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ СЛЕД ВАКСИНАЦИЯ (НРВ) и ПЕРИОД НА ТЯХНОТО ПРОЯВЯВАНЕ

Според методичното указание за надзор върху нежеланите реакции след ваксинация, те се класифицират на:

 • сериозни - тук се отнася всяко отклонение в здравния статус на ваксинираното лице, възникнало в рамките на един месец след имунизацията и довело до спешна помощ, хоспитализация, инвалидизиране, или причинило смърт до един месец след ваксинирането;
 • други, които не са сериозни - тук спада всяко друго отклонение в здравния статус на ваксинираното лице, възникнало в рамките на един месец след имунизацията и завършило с оздравяване, без да се налага болнична помощ и не е регистриран смъртен изход или инвалидизация.

ДРУГИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ, ЗА КОИТО ЛЕКАРИТЕ са инструктирани да съобщават.

нежелана реакция проявава се в ваксина период на проява
Локални реакции Абсцес на мястото на инжектирането. Поява на мястото на инжектирането на флуктуираща или дрениращалезия, изпълнена с течност, придружена или не с повишаване на телесната температура. всички
Лимфаденит подуване на поне един лимфен възел с размери 1,5 см или повече предимно при БЦЖ от 2 до 6 месеца след прилаганетона ваксината.
Тежки локални реакции болка, зачервяване и/или оток на инжекционното място с продължителност повече от 3 дни, оток над най-близката става
Нежелани реакции от страна на Централната нервна система
Остри парализи Постваксинален паралитичен полиомиелит: Остра вяла парализа, възникнала от 4 до 30 дни след имунизация с жива полиомиелитна ваксина или от 4 до 75 дни след контакт с лице, имунизирано с жива полиомиелитна ваксина, протичаща с неврологичен дефицит за повече от 60 дни след появата или смърт. от 4 до 30 дни
Гилен-Баре синдром (ГБС) остра, бързопрогресираща, асцендираща, симетрична вяла парализа, без температура по време на поява на парализата и с промени в сетивността; ГБС, наблюдаван до 30 дни след имунизацията, трябва да се съобщава. 30 дни след имунизацията
Енцефалопатия Енцефалопатията представлява остро възникнало заболяване, отнасящо се във времето към проведената имунизация и характеризиращо се с две от следните три състояния:
• гърчове
• количествени промени в съзнанието, продължаващи повече от един ден
• отчетлива промяна в поведението, продължаваща един или повече дни
Случаите, възникнали до 72 часа от ваксинацията, трябва да се съобщават.
Енцефалит Енцефалитът се характеризира с изброените no-горе симптоми и в доста случаи с лекостепенна ликворна плеоцитоза, протеинорахия и/или изолация на вирус.
Енцефалити, възникнали 1-4 седмици след ваксинацията, трябва да е съобщават.
Менингити Остро възникнало заболяване с температура, вратна ригидност/положителни признаци на менингеално дразнене (Керниг, Брудзински). Симптомите са почти като тези на енцефалита. Изследването на ликвор е най-важният диагностичен критерий: ликворна плеоцитоза, протеинорахия и положителна микробиологична находка или изолация на вирус.
Гърчове Гърчове, продължаващи от няколко до повече от 15 минути, без огнищна неврологична симптоматика.
• фебрилни гърчове
• афебрилни гърчове
Не се включват припадъците, възникнали до 30 минути след имунизацията и гърчовете, наблюдавани при енцефалопатия/енцефалит/менингит.
Други нежелани реакции
Алергична реакция Характеризира се с един или няколко от следните признаци:
• кожни прояви ( вкл. уртикария, екзема)
• задух
• оток на лицето или генерализиран оток
Анафилактоидна реакция (остра реакция на свръхчувствителност) Остра реакция на свръхчувствителност, характеризираща се с един или повече от следните признаци:
• остро настъпващ задух в следствие на бронхоспазъм
• ларингоспазъм/ларингеален оток
• една или няколко кожни прояви, вкл. уртикария, оток на лицето
до 2 часа след имунизацията
Анафилактичен шок Циркулаторен колапс (вкл. промяна в съзнанието, артериална хипотония, слаб до липсващ периферен пулс, студени крайници вследствие намалената периферна циркулация, зачервено лице и засилено изпотяване, с или без бронхоспазъм и/или ларингоспазъм, оток на ларинкса,водещи до респираторен дистрес веднага след имунизирането
Артралгия Ставна болка, обикновено в малките периферни стави.
• персистираща: ставна болка, продължаваща повече от 10 дни;
• преходна: ставна болка, продължаваща не повече от 10 дни.
Остеит/остеомиелит Възпаление на костите, причинено от БЦЖ имунизация или от друга бактериална инфекция. БЦЖ между 8 до 16 месеца след имунизацията
Сепсис Остро възникнала генерализирана бактериална инфекция, потвърде-
на с положителна хемокултура.
Токсичен-шок синдром Внезапна поява до няколко часа след ваксинацията на температура,
повръщане и водниста диария, често водещи до смърт в следващите 24-48 часа.
Колапс Внезапно побледняване, снижение до загуба на съзнание, снижение до загуба на мускулния тонус . Епизодът е бързопреходен и самоограничаващ се. до 24 часа
Персистиращ плачи други Продължителен неутешим плач, съпроводен от високи изписквания,
продължаващ най-малко 3 часа.

Имайте предвид, че хората предразположени към алергии или вече проявени такива са по-склонни да отключват автоимунни заболявания в следствие на ваксинация.

No Comments Yet.

Leave a comment