Category Archives: Майчинство

Еднократна помощ при раждане

Процедурата за получаване на еднократна помощ при раждане на дете е следната: От социалната служба трябва да вземете бланка молба декларация в която се попълват данните на двамата родители и съответно се подписва от двамата. От общината ви трябва бланка Декларация за родствени връзки – попълва се от майката и на база на нея общината…
виж повече

Връщане на работа след майчинство 2021 – ползване на платен отпуск, права при съкращение

При прекратяване на майчинството след 1-та година имате две възможности - да ползвате отпуск за отглеждане на дете до 2 години или ползване на годишен редовен платен отпуск.

виж повече

Какви документи се подават за майчинство

Необходими документи за майчинство 45 дни ПРЕДИ раждане бременната трябва да има лекар, който да следи бременността и да е определен термина за раждане. когато останат 45 дни да термина, лекарят издава болничен лист. ако жената няма декларирана банкова сметка в НОИ заедно с болничния лист подава и декларация № 1, в която декларира банковата…
виж повече