Category Archives: Майчинство

Какви документи се подават за майчинство

Необходими документи за майчинство 45 дни ПРЕДИ раждане бременната трябва да има лекар, който да следи бременността и да е определен термина за раждане. когато останат 45 дни да термина, лекарят издава болничен лист. ако жената няма декларирана банкова сметка в НОИ заедно с болничния лист подава и декларация № 1, в която декларира банковата…
виж повече

Връщане на работа след майчинство 2019 – ползване на платен отпуск, права при съкращение

При прекратяване на майчинството след 1-та година имате две възможности - да ползвате отпуск за отглеждане на дете до 2 години или ползване на годишен редовен платен отпуск.

виж повече

Как да следите плащанията от НОИ по време на майчинството

НОИ дава възможност на всеки да проверява осигурителния си статус чрез интернет страницата на НОИ, в т.ч. справка за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО, статус на обработка и изплащане и Справка за изплатени парични обезщетения и помощи от ДОО чрез НОИ по ЕГН. Аз също се възползвах от тази услуга…
виж повече