Category Archives: Майчинство

Връщане на работа след майчинство 2016 – ползване на платен отпуск, права при съкращение

При прекратяване на майчинството след 1-та година имате две възможности - да ползвате отпуск за отглеждане на дете до 2 години или ползване на годишен редовен платен отпуск.

виж повече

Как да следите плащанията от НОИ по време на майчинството

НОИ дава възможност на всеки да проверява осигурителния си статус чрез интернет страницата на НОИ, в т.ч. справка за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО, статус на обработка и изплащане и Справка за изплатени парични обезщетения и помощи от ДОО чрез НОИ по ЕГН. Аз също се възползвах от тази услуга…
виж повече

Еднократна помощ при раждане

Процедурата за получаване на еднократна помощ при раждане на дете е следната: От социалната служба трябва да вземете бланка молба декларация в която се попълват данните на двамата родители и съответно се подписва от двамата. От общината ви трябва бланка Декларация за родствени връзки – попълва се от майката и на база на нея общината…
виж повече