Реклама

Рекламата на сайта е безплатна, като условията са следните:

- Банер - изработен и предоставен от вас банер с размери 713x536 px. Ще бъде публикуван за три месеца.
- Статия - предоставена от вас статия, която трябва да има уникално съдържание (тоест не е публикунана на друго място) и отговаряща на някоя от категориите в сайта като тема. Дължина на текста минимум 500 думи. Можете да сложите снимка и два линка към вашия сайт (начална страница и вътрешна страница по избор)

Моля попълнете онлайн формата с вашето запитване

Вашето име (задължително)

Вашият Email (задължително)

Относно

Вашето съобщение